Utställningar & Publiceringar CV 140408 Gittans idé & produktion/Gittan Brorson Lillhärdal